Svet-Stranek.cz
Stránka osadního výboru Kololeč

Český granát:Stránka je na adrese: kololec.svet-stranek.cz

Český granát

Zpravodaj ČESKÝ GRANÁT vydává občanské sdružení Český granát ve spolupráci s Městem Třebenice, distribuuje zdarma do všech domácností obce Třebenice a místních částí. Zpravodaj vychází 4x ročně.
Do Třebenického zpravodaje Český granát pravidelně přispívá Osadní výbor s informacemi o životě v obci, společenských událostech a akcích k zvelebení vzhledu obce.
Zpravodaj je zobrazován ve formátu PDF (vyžaduje instalaci softwaru ADOBE READER pro stolní počítač).
Příspěvek do zpravodaje může zaslat každý občan na mail: podatelna@mesto-trebenice.cz.

Zpravodaj Český granát


Zpravodaj je možno otevřít a prohlídnout na webových stránkách Městského úřadu Třebenice.

Příspěvky Kololeče jsou zveřejněny v níže uvedených vydáních:

2009 - jarní a letní vydání

2010 – jarní, první a druhé vydání

2011 – první a letní vydání

2012 – první až čtvrté vydání

2013 - první až čtvrté vydání

2014 – první až třetí vydání

2015 - první až třetí vydání

2016 - první až čtvrté vydání

2017 - zatím první až třetí vydání