Svet-Stranek.cz
Stránka osadního výboru Kololeč

Z činnosti osadního výboru Kololeč (OVK):Stránka je na adrese: kololec.svet-stranek.cz

Z činnosti osadního výboru Kololeč (OVK)

Historie ustanovení osadního výboru

V červenci 2008 byli občané Kololeče osobně osloveni čtyřmi organizátory  akce (I. Jarošová, P.Kofrová, J.Najnar a L.Veselá) k podpisu souhlasu k založení osadního výboru v Kololeči (dále OV), podle zákona o obcích č. 128/200 Sb., § 120 a 121.
Po vysloveném souhlasu byla žádost dne 6. 8. 2008 o založení OV předána na Městský úřad (dále MěÚ) v Třebenicích.
Žádost byla projednána na veřejném zasedání MěÚ, kde byl zastupiteli a radou města OV schválen.
Složení OVK: Jaroslav Hacmac ml., Ivana Jarošová, Jana Kocourková, Pavla Kofrová, Ing. Jindřich Najnar a Lenka Veselá.
První chůzka OVK byla dne 29. 9. 2008, kde byly schváleny stanovy OV. Předsedou OV byl zvolen a usnesením ZM schválen Ing. Jindřich Najnar.
Další schůzky OVK jsou uvedeny v "Archivu výboru" včetně zápisů.
Na jednání OVK 23. 9. 2009 se stal novým členem Oldřich Jaroš - byl schválen Radou a zastupiteli MěÚ v Třebenicích. Paní Jana Kocourková ukončila činnost v OVK a místo ni byl přijat Petr Filous. V listopadu 2011 odstoupil z OVK Ing. Jindřich Najnar a novým členem byl zvolen a usnesením ZM schválen Ing. Anton Remetančík. Zároveň byl zvolen za předsedu OVK. V červenci 2012 byl do OVK schválen Jiří Martinec za odstupující Ivanu Jarošovou.
Ke dni komunálních voleb 2014 ukončili činnost v OVK Oldřich Jaroš a Petr Filous. 
Dne 3. listopadu 2014 byli Zastupitelstvím města Třebenice zvoleni - Ing. Anton Remetančík předsedou OV a členy OV Pavla Kofrová, Lenka Veselá, Eva Barcalová, Jakub Jíra, Jiří Martinec a Jaroslav Hacmac ml.
V roce 2014 byla do Zastupitelstva města Třebenice zvolena Pavla Kofrová.
V září 2015 rezignoval na funkci předsedy OVK Ing. Anton Remetančík a ZM Třebenice byla do této funkce odsouhlasena Lenka Veselá.
V listopadu 2016 byla zvolena Irena Jeřábková za odstupujícího  Jiřího Martince.
V červnu 2017 odstoupila Pavla Kofrová a bylo přerušena činnost Jakuba Jíry.
V roce 2018 byla provedena v souvislosti s komunálními volbami i změna osadního výboru. Odstoupili Lenka Veselá, Eva Barcalová a Jaroslav Hacmac ml. Na jednání Zastupitelství města Třebenice dne 29. 10. 2018 byl schválen 
osadní výbor ve složení: předseda Ing. Anton Remetančík, členové - Ing. Irena Jeřábková, Mgr. Markéta Růžičková, Petra Filousová a Oldřich Jaroš.

Spolupráce se zástupci MěÚ Třebenice
Od ustavení OVK byla vzájemná spolupráce se zástupci města velmi čilá a plodná. V roce 2008 byly 2 schůzky, v roce 2009 7 schůzek v roce 2010 1 schůzka a v roce 2011 3 schůzky. V roce 2010 byla spolupráce s MěÚ velmi čilá, když se tzv. "za pochodu" řešily otázky zabezpečení (materiální i finanční) projektu Nadace VIA a ČS "Kololeč - náves pro setkání".

Schůzky OVK s občany Kololeče
První schůzka proběhla dne 13. 6. 2009. Další dvě schůzky v roce 2010 byly při aktivní účasti občanů na zpracování výš uvedeného projektu. 
Druhá schůzka se uskutečnila 14. dubna 2012.
Třetí schůzka proběhla 10. října 2015.

V měsíci říjnu 2018 byl proveden průzkum u občanů o změně stávajícího osadního výboru.návštěvníků stránky
celkem62 765
tento týden96
dnes18