Svet-Stranek.cz
Stránka osadního výboru Kololeč

Kololeč současná - akce a události ze života obce:Stránka je na adrese: kololec.svet-stranek.cz

Kololeč současná - akce a události ze života obce

Na této stránce budou postupně zveřejňovány události ze života obce, které se udály po roce 2008. V době prohlížení stránky jsou zveřejněny 3 předcházející roky.
Další roky zpětně do roku 2008 budou uloženy u sekretáře Osadního výboru.


ROK 2013


 • Novoroční setkání občanů Kololeče se uskutečnilo v prvních minutách roku. Občané se sešli  na začátku obce, kde si navzájem popřáli vše nejlepší do nového roku. Přiťukli si skleničkou sektu, aby rok 2013 byl lepší než předcházející. Rodina Filousových připravila překrásný ohňostroj k potěšení všech přítomných dětí i dospělých. Fotografie jsou zveřejněny na „rajčeti".
 • V pátek 8. března Osadní výbor uspořádal sousedské posezení na návsi pod altánem u příležitosti Mezinárodního dne žen. Posezení se zúčastnila většina obyvatel obce včetně starostky a místostarostky města Třebenic. Ženy  byly obdarovány kyticí růží nebo tulipánů.  Setkání bylo zpříjemněno občerstvením. Ženy napekly koláče, buchty a jiné pochoutky. K tomu se podávala káva, čaj a svařené víno. Svátek žen se slavil po mnoha letech společně   a všem se setkání líbilo. Fotografie jsou zveřejněny na „rajčeti".  Reportáž na Diginávsi - webu ČT24 a v Litoměřickém deníku.
 • Na Velikonoční pondělí se mládež a i  postarší mužské osazenstvo obce  zúčastnili velikonoční hodovačky. Video z hodování je zveřejněno ve Videogalerii. Další zveřejnění je na Diginávsi-webuČT24.
 • Sobotu 13. dubna se konala Jarní brigáda. Provedl se úklid prostranství okolo kapličky a altánu. Bylo provedeno vyrovnání dětského hřiště dovezenou zeminou a vyseto bylo trávní semeno. Fotografie jsou zveřejněny na „rajčeti".
 • Zhodnocení akcí za první 4 měsíce roku bylo zveřejněno v Českém granátu 2/2013 - jarní vydání.
 • Rodičům Evě a Tomášovi  Hovorkovým se narodil 12. května syn  Adam. 
 • Jarní turnaj ve stolním tenisu se pro nepříznivé počasí přesunul z 18. května na sobotu 25. května. V kategorii mládeže do 15 let zvítězil Jiří Martinec ml. a získal malý pohár starostky Třebenic. Na dalších místech se umístili: 2. Stanislav Švanda, 3. Monika Martincová, 4. Petr Kouba (host), 5. Petr Švanda  a 6. Anna Švandová. V kategorii dospělých zvítězil Tomáš Jettmar ml. a získal také malý pohár starostky Třebenic. Na dalších místech se umístili: 2. Tomáš Jettmar, 3. Anton Remetančík, 4. Oldřich Švanda, 5. František Belza (host),    6. Vojtěch Belza (host), 7. Ondřej Jaroš a 8. Oldřich Jaroš. 
 • Dětský den z 1. června byl pro nepříznivé počasí přeložen na 8. června.
 • Mimořádná událost:  V sobotu 1. června v poledne spadlo značné množství deště, které následně způsobilo záplavu domu, sklepa a dvora čp. 27 pana Šišky. Příčinou záplavy bylo ucpání kanálu pod vjezdem do dvora strženými kameny a následným průtokem vody přes vjezd. Dále se voda valila uličkou, protože mělká strouha nestačila odvést všechnu vodu. Tím ohrožovala i další domy v uličce. K zásahu byl vyzván Sbor dobrovolných hasičů Třebenice, aby uvolnil ucpaný kanál. Po značném úsilí a odvážným postupem se nakonec alespoň částečně podařilo ucpaný kanál uvolnit, aby voda už přes vjezd netekla. Za toto jsme hasičům po ukončení akce poděkovali. Fotografie o události jsou zveřejněny na „rajčeti“ v albu „2013.06.01 Záplava“. 
 • Odložený Dětský den se konal 8. června dopoledne. Jako na přání svítilo sluníčko a bylo teplo. Pro děti bylo připraveno několik soutěží, ve kterých se snažily dosáhnout co nejlepších výsledků. Za každou absolvovanou soutěž byly odměněny bonbóny a ještě drobnými dárky. Na závěr dětského dne byly pro děti připraveny buřty na grilu. Fotografie jsou zveřejněny na „rajčeti".  
 • Dalším zvelebování obce se pokračovalo na brigádě v sobotu 15. června. Na dětském hřišti bylo   zabudováno ohraničení, aby se zamezilo prorůstání trávy. Okopány byly stromky a vyhrabány větvičky z opadané břízy u altánu. Děti se zapojily natíráním altánu a treláží. Fotografie jsou zveřejněny na „rajčeti"
 • V pátek 5. července se občané sešli k Posezení ke vzpomínce na Jana Husa. Pro zpříjemnění bylo připraveno občerstvení - gulášek, limonáda a pivo, ale také něco sladkého. Fotografie jsou zveřejněny na „rajčeti"
 • Dalším občánkem Kololeče se stal Dan, který se narodil 5. července rodičům Evě a Josefovi Marečkovým. 
 • Členové Osadního výboru společně s paní starostkou Třebenic připravil na 27. července  Druhé setkání rodáků a bývalých i současných obyvatel Kololeče. Po krátkém přivítání starostkou města Třebenic PaedDr. Martinou Patrovskou vystoupil dětský soubor “Sluníčko” a zazpívaly Třebenické ženy. Odpoledne bylo doprovázeno hudební skupinou „Švédská trojka“, která hrála nejen k poslechu, ale i k tanci. Setkání se zúčastnila téměř polovina pozvaných rodáků. Účastníci si zavzpomínali na společně prožitá léta, na svoje mládí i zážitky ze života v obci. Vzpomínky pomohly oživit i staré fotografie. I přes extrémně teplé počasí se všichni dobře bavili. Fotografie jsou zveřejněny na „rajčeti". Další zveřejnění je na Diginávsi-webu ČT24, na Vaše Litoměřicko 24 a v Deníku Litoměřicko (z 15.8.). Na setkání byla představena informace o významném rodákovi z Kololeče - Msgre. Františku Demelovi      (nar. roku 1823, čp. 4), který byl český římskokatolický kněz, papežský prelát, infulovaný kanovník – senior litoměřické kapituly a dlouholetý generální vikář litoměřické diecéze. 
 • Na základě dohody starostky Města Třebenice a Osadního výboru Kololeč byla od 3. srpna do 5. září položena dešťová kanalizace v části obce nazývaná ulička. Na zpracovaný projekt nebylo možno z rozpočtu města vyčlenit finanční prostředky pro dodavatelskou výstavbu, a proto bylo rozhodnuto o výstavbě svépomocí. Na položení kanalizace se podíleli občané Kololeče zejména o víkendech. Brigád se zúčastnilo 27 občanů. Podstatně přispěli           i zaměstnanci VPPměsta Třebenice. Profesionální práci odvedlibagristi firmy VCHYNLAND. Stavební dozor vykonával p. Martin Jaroš. Bylo položeno 135 m kanalizačního potrubí, vybudovány 3 šachty a 4 kanalizační vpustě. Z domovních dešťových okapových svodů bylo 10 připojení. V průběhu stavby došlo dvakrát k vyplavení již položeného kanalizačního potrubí přívalovým deštěm. Problémem byla i strouha, kterou se kanalizace musela vést. Položením kanalizace svépomocí se ušetřilo z rozpočtu skoro 50% nákladů kalkulovaných pro dodavatelskou výstavbu.
 • V sobotu 7. září byla slavnostně přestřižena páska na uvedení kanalizace do provozu. Fotografie jsou zveřejněny na „rajčeti". Ve Videogalerii jsou zveřejněna 2 videa. Další zveřejnění je na Diginávsi-webuČT24, na Vaše Litoměřicko 24. 
 • V neděli 29. září dopoledne se uskutečnil Podzimní turnaj ve stolním tenisu v kategorii  mládeže do 15 let. Vítězem turnaje se stal Jiří Martinec ml.. Na dalších místech se umístili: 2. Monika Martincová, 3. Petr Švanda, 4. Stanislav Švanda a na 5. Anna Švandová. Odpoledne začal historický První ročník turnaje ve stolním tenisu o Putovní pohár starostky města Třebenice v kategorii dospělých. Vítězem se stal Anton Remetančík a tak je majitelem poháru do Druhého ročníku. Na dalších místech se umístili: 2. Jakub Jíra, 3. Vojtěch Belza (host), 4. Tomáš Jettmar ml., 5. Tomáš Jettmar, 6. Petr Jeřábek  (chatař) a na 7. Oldřich Švanda. Fotografie jsou zveřejněny na „rajčeti".
 • V Litoměřickém deníku ze dne 2. října byl zveřejněn článek od Pavly Kofrové s názvem "Kololečští občané za období posledního čtvrtletí tohoto roku opravdu nezaháleli". Obdobný článek byl také zveřejněn i v Českém granátu 3/2013 - letní vydání.
 • V sobotu 2. listopadu se uskutečnilo Uctění památky zesnulých a malé posezení pod altánem. Plánovaná Podzimní brigáda z důvodu nepříznivého počasí byla odložena na jiné dny, kdy počasí umožnilo úklid listí.
 • Mikulášská nadílka se uskutečnila ve čtvrtek 5. prosince na návsi pod altánem. Tradiční Mikuláš, anděl a čerti nadělili dětem dárečky. Současně se rozsvítil vánoční stromeček. Fotografie jsou zveřejněny na „rajčeti".
 • Na Štědrý večer pozvali manželé Drašnarovi občany na náves ke stromečku nejen k poslechu, ale i k zazpívání si vánočních koled. Fotografie jsou zveřejněny na „rajčeti". Zpívání je zveřejněno v médiích na Diginávsi-webuČT24,nawebuPolabské noviny a v Litoměřickém deníku z 27. prosince.

Během roku 2013 se  nikdo nepřistěhoval, 4 osoby se odstěhovaly, 2děti se narodily, 3 osoby zemřely. Počet domů - č.p. je 38 (z toho 7 obývaných chataři a 1 ve výstavbě), počet trvale bydlících obyvatel je 83 (+ 21 chatařů).


Rok 2014

 • Příspěvek o posledních událostech v Kololeči, do Zpravodaje Českýgranát–zimnívydání1/2014 zpracovalačlenkaOVLenkaVeselá.
 • Tradiční oslavu Mezinárodního svátku žen  přichystal Osadní výbor v sobotu 8. března na návsi pod altánem. Pro každou ženu byla přichystaná kytička růží nebo karafiátů, jako poděkování za vytváření pohodového rodinného života, za výchovu dětí a aktivní účast na dění v naši obci. Na oslavu byla pozvána starostka i místostarostka města Třebenice. Součásti oslav bylo malé posezení pod altánem při kávě a svařáku,včetně sladkostí připravených našimi ženami. Posezení proběhlo v maximální vzájemné pohodě a bylo velice kladně hodnoceno všemi zúčastněnými. 
 • Další akcí, která proběhla v týdnu 31. března až 4.dubna, bylo v součinnosti s MěÚ zabudování herního prvku se skluzavkou na dětské hřiště. Nejdříve se musela přemístit kyvadlová houpačka do nového prostoru dětského hřiště. Skrývka zeminy a vyhloubení děr pro zabudování patek herního prvku provedla firma Vchynland Stanislav Kučera. Herní prvek byl sestaven a jeho patky byly zabetonovány už ve čtvrtek 3. dubna. Celkové zprovoznění prvku bylo po dovozu a položení oblázkového povrchu na doskočiště.
 • Jarní úklid návsi se uskutečnil v sobotu 5. dubna.Úklid byl zaměřen na úpravu živé stěny u hřiště a altánu a kontrolu upevnění rostlin v trelážích, opravu podpor vysázených stromků a nakypření bezplevelných mis. Dále na posekání všech travnatých ploch a vyhrabání mechu na trávníku se sochou Sv. Jana Nepomuckého. Pod břízou u altánu byly vyhrabány větvičky. Současně byla provedena pravidelná údržba záhonu u kapličky. Pro odvoz bioodpadu byl přistaven MěÚ kontejner, který mohli využít i další občanéKololeče. Práce všech přítomných na tomto jarním úklidu, napomohla k celkovému vylepšení vzhledu centra naší obce, a všem zúčastněným patří velké poděkování. Fotografie jsou zveřejněny na"rajčeti".
 • Nejmladším občanem Kololeče se stala Alena Šáchová, která se narodila dne 7. dubna 2014. Přejeme ji do tohoto světa hodně štěstí, zdraví,lásku a pohodu.  
 • Velikonoční pondělí 21. dubna se v Kololeči sešlo několik skupinek hodovníků, aby podle dávných tradic uctili a přivítali nastupující jaro. Hlavním nástrojem hodování byly vlastnoručně upletené pomlázky z čerstvého vrbového proutí. S pomlázkou a koledou šlehali děvčata a ženy, aby byla zdravá, pilná, a veselá po celý rok. Za pomlázku byli hodovníci odměněni nejen malovanými velikonočními vejci, ale také pentlemi na pomlázku, a dále děti sladkostmi a páni panáčky alkoholu. Video je zveřejněno ve "Videogalerii".
 • V jarním vydání ČeskéhoGranátu je zveřejněn článek člena OV Oldřicha Jaroše "Kololečské dění".
 • V měsíci květnu (sobota 24. 5.) se konal jarní turnaj ve stolním tenisu v kategorii dospělých a mládeže do 15 let.Vítězem turnaje mládeže se stal Stanislav Švanda. Na dalších místech- 2. Monika Martincová, 3. Petr Švanda a 4. Anna Švandová. Vítězem turnaje dospělých se stal Anton Remetančík. Na dalších místech - 2. Oldřich Švanda a 3. Vojtěch Belza (host).
 • V sobotu 31. června zorganizoval Osadní výbor v dopoledních hodinách Den dětí. Sluníčko oslavám bylo nakloněno, teple svítilo, a tak se na návsi u altánu sešlo maximum místních dětí, i děti z blízkého okolí. Soupeření o co nejlepší výsledek ve všech soutěžních disciplínách provázela snaha a zaujetí všech dětí. Samozřejmě za hlasitého povzbuzování a potlesku rodičů a dalších přihlížejících. Všichni účastníci za svůj výkon byli v každé disciplíně odměněni sladkostmi. Největšímu zájmu se těšilo skákání v pytlích a slalomová jízda na kolech. Velký ohlas měla vložená disciplína na slalomové trati – slalom dospělých s kolečkem naloženým vlastními dětmi. Po ukončení soutěží dětem zahráli a zazpívali manželé Drašnarovi směs dětských písniček. Přitom si děti opekly buřta. Dospělí si v odpoledních hodinách úspěšný Den dětí zpříjemnili na sousedském posezení pod altánem, ke kterému nás pozvala rodina Jeřábkových. Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti" a video ve "Videogalerii". Reportáž na" Digináves-ČT24".
 • 5.červenceseobčanéKololečesešli na návsi podaltánem ke vzpomínce na Jana Husa. K posezení připravilo mužské trio - páni Barcal, Hacmac a Kofr domácí gulášek. A naše ženy zase připravily různé druhy koláčů a zákusků.Ke spláchnutí velmi dobrých pokrmů se podávalo víno, pivo a další nealkoholické nápoje. Posezení se za družné zábavy protáhlo skoro do půlnočních hodin. Na posezení se představila  rodina, která rozšíří počet občanů Kololeče. Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti".
 • V sobotu 23. srpna byla spontánně občany posekaná náves a děti taky přispěli k úpravě dětského hřiště. Video z práce dětí je zveřejněno ve "Videogalerii".
 • Turnaj ve stolním tenisu o Putovní pohár starostky města Třebenice se uskutečnil v sobotu 20. září. V kategorii mládeže se konal 1. ročník a vítězem turnaje a majitelem poháru do roku 2015 se stal Stanislav ŠVANDA. Na dalších místech se umístili – 2. Monika Martincová, 3. Petr Švanda, 4. Anna Švandová, 5. Ondřej Belza. V kategorii dospělých to už byl 2. ročník a vítězem turnaje a majitelem poháru do roku 2015 se stal Jiří MARTINEC. Na dalších místech se umístili – 2. Tomáš Jettmar ml.,3.-4. Jakub Jíra a Anton Remetančík, 5. Vojtěch Belza, 6. Oldřich Švanda, 7.Tomáš Jettmar st.. Další 3 účastníci turnaj nedokončili. Sponzory turnaje byly - starostka města Třebenice a Lafarge Cement a.s. Čížkovice. Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti".
 • Ve dnech 10.- 11. října proběhly komunální volby. Pro volbu do Zastupitelstva města Třebenice byly vytvořeny 3 okrskové volební komise. Do dvou komisí byli delegování za Kololeč - paní Eva Barcalová a Ing. Anton Remetančík. Do Zastupitelstva za naší obec kandidovala a byla zvolena paní Pavla Kofrová.  Fotografie z voleb na Litoměřicku jsou zveřejněné na webu Litoměřického deníku.
 • V neděli 2. listopadu odpoledních hodinách se občané sešli u kapličky k Uctění památky zesnulých. V kapličce se rozsvítili svíčky na připomínku všech, kteří už nejsou mezi námi. Následné posezení pod altánem bylo zpříjemněno "svařákem"(už byla pěkná zima) a dobrotami našich žen. Jako pravidelný host se také zúčastnila starostka MěÚ Třebenice. Den předtím ženy uklidily kapličku a altán a další občané sklidili částečně spadané listí.
 • Dne 12.listopadu 2014 byla na krajském úřadě Ústeckého kraje k rukám hejtmana p. Bubeníčka,podána Petice občanů Kololeče podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním. Petici podepsalo 50 občanů Kololeče. Obsahem Petice byla žádost o nápravu diskriminace, která vznikla změnami v organizaci regionální autobusové dopravy objednávané Ústeckým krajem od 1. ledna 2015. Na základě změny se ruší linka Lovosice - Most a zpět. Zůstává jen jedna linka Lovosice - Kocourov a zpět, která bude mít jen 5 spojů tam a 4 spoje zpět. O prázdninách z nich bude 1 spoj obousměrně zrušen. V sobotu a neděli není Kololeč dopravou vůbec obsloužena. Prostřednictvím petice usilujeme o zlepšení dopravní dostupnosti.
 • V sobotu 22. listopadu byl organizován podzimní úklid prostoru návsi. Byl zaměřen na hrabání spadlého listí, opravu a výměnu poškozených kůlů u stromků a úpravu (prostřih) popínavých rostlin na trelážích. Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti".
 • V pátek 5. prosince večer se občané Kololeče sešli se svými dětmi na rozsvícení Vánočního stromečku a při Mikulášské nadílce. Všem dětem byly připraveny balíčky s ovocem a sladkostmi, které si museli děti zasloužit za básničku nebo písničku. Protože mezi dětmi nebyl nikdo zlobivý, tak čerti neměli potřebu někoho potrestat. Nadílka se setkala se spokojenosti všech občanů a hlavně dětí. Video je zveřejněno ve "Videogalerii".
 • Nejmladším občanem Kololeče se stal Vojtěch Fuksa, který se  narodil 14. prosince 2014 ve 20,00 hodin. Přejeme mu všechno nejlepší do nastávajícího života.
 • Manželé Drašnarovi pozvali občany na Štědrý den odpoledne na Kololečské vánoční zpívání. Připravili pro místní i přespolní zpěvník nazvaný "KOLOLEDY", ve kterém byly texty nejznámějších vánočních koled. I přestože vrcholily přípravy štědrovečerní večeře a balení dárků pod stromeček, byla účast hojná. Po ukončení zpívání si všichni popřáli šťastné vánoční svátky a veselý Nový rok. Video je zveřejněno ve "Videogalerii" a reportáž na "Digináves- ČT 24".
 • Během roku 2014 se  přistěhovalo 7 a odstěhovalo 5 osob, 2 děti se narodily, a nikdo nezemřel. Počet domů - č.p. je 38 (z toho 5 obývaných chataři a 2 ve výstavbě), počet trvale bydlících obyvatel je 89 (+ 18 chatařů).


R o k  2 0 1 5 

V00,15 hodin Nového roku se sešli občané na Kololečském novoročním ohňostroji.Přitom si navzájem popřáli vše nejlepší do roku 2015.

Videoje zveřejněno ve "Videogalerii".

 

V sobotu 14. února se ve sportovní hale konal turnaj ve stolním tenisu, pořádaný Sportovní komisi města Třebenice. Za naší obec se zúčastnili 4hráči.                                              V kategorii mládeže se umístili - na 2.místě Jiří Martinec, na 3. Místě Stanislav Švanda a na6. místě Oldřich Švanda. V kategorii dospělých se Anton Remetančík umístil na 4. místě.

Fotografie jsou zveřejněny na http://gwineth.rajce.idnes.cz/14.2.2015_Turnaj_v_PING_PONGU/

 

V neděli 8. března odpoledne uspořádal Osadní výbor na návsi pod altánem, sousedské posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen. Krásné počasí a užskoro jarní sluníčko vytvářelo příjemnou atmosféru. V úvodu posezení předseda OV poděkoval všem ženám za jejich práci, za vytváření příznivého rodinného zázemí, za jejich aktivní spolupráci při údržbě a zvelebování prostředí v obci. Potom ženy obdaroval kytičkou růží nebo tulipánů. Posezení bylo zpříjemněno občerstvením. Ženy napekly koláče,buchty a jiné pochoutky. K tomu bylo připraveno svařené víno. Posezení se všem líbilo a někteří odcházeli z altánu až ve večerních hodinách.                                                 Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti" a video ve"Videogalerii". Příspěvek v Litoměřickém deníku byl zveřejněn 13.března a na webu ČT 24 "Digináves".

 

NVelikonoční pondělí (6. dubna) se v obci sešli dvě skupinkyhodovníků, kteří navštívili v obci většinu domů a vyšlehali ženy a děvčata zapřednesení nejznámější koledy "Hody, hody doprovody..."

Za to byli obdarování vajíčky a ti starší i skleničkou ostrého.    Ve "Videogalerii" je zveřejněno video.

 

Jarní brigáda se uskutečnila v sobotu 25. dubna. Brigády se zúčastnilo mnoho občanů včetně dětí.Brigáda byla zaměřena na doplnění popínavých rostlin u treláží, nátěr altánu atreláží, u okrasných stromů byly vyměněny poškozené upevňovací kůly a provedeno okopání mís. Dále se opravil vyvrácený kůl treláže u fotbalového hřiště. Za dětským hřištěm byla treláž nastavena o 1 metr do výšky. Rovněž byl proveden úklid a ošetření rostlin v záhonu u kapličky.                                                  Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti"

 

Jarní turnaj ve stolním tenisu se uskutečnil v sobotu 16. května,ale jen pro kategorii mládeže. Protože v tento den odpoledne hrálo reprezentační mužstvo na MS v hokeji v Praze semifinále s Kanadou, byl stanoven náhradní termín pro dospělé na 23. května.

V kategorii mládeže se vítězem stala MonikaMartincová. Na druhém místě se umístil Stanislav Švanda a na třetím místě Petr Švanda. Celkem bylo 7 účastníků.                                 V kategorii dospělých se vítězem turnaje stal Ing. Anton Remetančík. Na druhém místě se umístil Tomáš Jettmar ml. a na třetím místě Jiří Martinec. V této kategorii soutěžilo celkem 7 účastníků.                                                           Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti"

 

V sobotu 6. června se uskutečnil Dětský den. Za pěkného, slunečního počasí si děti pohrály, zasoutěžily a i zatancovaly. Za svoji snahu byly ocenění sladkostmi.  Jejich hry doprovázela hudební skupina manželů Drašnarových výběrem dětských písniček.                                                               Největším překvapením pro děti byl příjezd zásahového vozidla dobrovolných hasičů města Třebenice. Hasiči dovolili dětem prohlídku vozidla i vybavení. Ukázali práci a použití hadic, proudnice a vodního děla k hašení požárů. V horkém dni děti hasiči pokropili. To bylo křiku a veselí.

Na závěr si děti pochutnaly na grilovaném buřtu.

Dětskýden se vydařil - děti, rodiče i organizátoři byli spokojeni.  Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti"

 

5. července se uskutečnila na návsi pod altánem vzpomínka na upálení Jana Husa. Protože v poslední dny teploty vystoupily až na extrémních 35 až 36 stupňů, se občané k posezení sešli až ve večerních hodinách. Pro zpříjemnění bylo připraveno osadním výborem občerstvení.                                               Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti"

 

V sobotu 26. září se uskutečnil Podzimní turnaj ve stolním tenisu o Putovní pohár starostky města Třebenice.                    V kategorii mládeže to byl 2. ročník turnaje, ve kterém zvítězila Monika Martincová. Na druhém místě seumístil Petr Švanda a na třetím Kristýna Barcalová.Celkem bylo 6 účastníků.                                                                         V kategorii dospělých se uskutečnil již 3. ročník. Z celkového počtu 10 účastníků, se vítězem stal Ing. Anton Remetančík. Na druhém a třetímmístě se umístili Petr Jeřábek Jiří Martinec.  Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti"

 

V sobotu 10, října se občané Kololeče sešli na schůzce s Osadním výborem a zástupci Městského úřadu Třebenice - starostkou PaedDr. Martinou Patrovskou a místostarostkou Ing. Evou Hajnou. V úvodu byla zhodnocena činnost OV a výsledky pořádaných společenských akcí a akcí na zvelebení obce od poslední společné schůzky v roce 2012. Paní starostka shrnula činnost OV a aktivitu občanů Kololeče. Na závěr byly zodpovězeny dotazy občanů.                                                Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti"

 

V neděli 1.listopadu 1. 11. 2015 v kapličce proběhlo uctění památky zesnulých, kde občané mohli zapálit svíčky a vzpomenout na své blízké, kteří již nejsou bohužel mezi námi.

 

Podzimní brigáda se uskutečnila v neděli 29. listopadu, kde jsme společně uklidili spadlé listí, upravili živý plot, uklidili v altánu, minialtánku a uložili lavice. Dále byl uříznut, nainstalován a nazdoben stromeček.

 

Mikulášská nadílka - v sobotu 5. prosince jako každoročně se děti nemohli dočkat, až přijde Mikuláš, Anděl a čerti. Každé dítko dostalo balíček s dobrotami. Než dorazili„Hosté“, tak jsme společně rozsvítili stromeček.                                                                     Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti"


Ke konci roku 2015 má obec 95 obyvatel (z toho 26 dětí), kteří obývají 33 domů. Dalších 5 domů vlastní chalupáři. V posledních měsících roku byla zahájena výstavba dalšího domu. V průběhu roku zemřeli 3 spoluobčané a 1 se odstěhoval.


Rok 2016

Rodičům Andree a Petrovi Drašnarovým se dne 3. ledna 2016 narodila dcera Anežka

Narodila se v porodnici Roudnice n. L. v 06,03 hod., váha 3,93 kg a výška 49 cm.

Rodičům gratulujeme a malé Anežce přejeme do nastávajícího života lásku nejbližších.


Sportovní komise města Třebenice pořádala v sobotu 20. února 2016 v místní sportovní hale TURNAJ VE STOLNÍM TENISE. Za Kololeč se turnaje zúčastnili v kategorii mládeže 4 hráči  a dospělých 2 hráči. 

Vítězem turnaje mládeže - chlapců sestal Jiří Martinec, na 4. místě Oldřich Švanda a na 5. Petr Švanda. V kategorii žen obsadila 2. místo Monika Martincová. V kategorii mužů obsadil 7. místo Anton Remetančík a 8. místo Petr Jeřábek.

Fotografie z turnaje jsou uloženy na "rajčeti".

 


V sobotu 5. března Osadní výbor pozval občany k posezení v souvislosti s oslavou Mezinárodního dne žen. Kytičkou a malým dárkem poděkoval ženám - matkám, manželkám, babičkám a prababičkám za jejich přínos v rodinném životě, za aktivní zapojení při zvelebování obce. Za pravidelné přispění domácími dobrotami při různých společenských akcích.

I přes zimní počasí jsme chviličku v družném hovoru poseděli pod altánem, při konzumaci dobrot a"svařáku". 

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti" 


První sekání trávy na návsi v letošním roce se uskutečnilo v polovině měsíce dubna. Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"


V sobotu 23. dubna se konala Jarní brigáda.

Před samotnou brigádou byly posekány travnaté prostory. Na brigádě proběhl úklid v altánu a přilehlého okolí.Byla vytrhána tráva okolo stromů, kapličky i u treláží. Proběhlo zastřižení a vytvarování stromů a keřů, byla provedena oprava kůlů u stromů. Brigády se zúčastnilo 25 občanů včetně dětí.

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"


Krásný sluneční den provázel v sobotu 21. května Jarní turnaj ve stolním tenisu.

V kategorii mládeže se zúčastnilo 7 účastníků. Vítězem turnaje se stala Monika Martincová, druhé místo získala Anna Švandová a třetí místo Diana Hovorková.

V kategorii dospělých se do turnaje zapojilo 6 účastníků.  Při značné vyrovnanosti hráčů, se vítězem stal Petr Jeřábek. Na druhém místě se umístil Jiří Martinec a na třetím Tomáš Jettmar ml.

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"


V sobotu 28. května 2016 se na návsi uskutečnil dětský den společně s večerním posezením pro dospělé. Pro děti bylo připraveno 7 disciplín. Po absolvování všech disciplín na děti čekalo překvapení. Svezení na motorkách a ukázka hasičské techniky SDH Třebenice. Následně se pokračovalo posezením pro dospělé pod altánem.

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"


Posezení pod altánem k vzpomínce Jana Husa v úterý 5. července. 

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"


 

Turnaj ve stolním tenisu o Putovní pohár starostky města Třebenice se uskutečnil v neděli 25. září. 

V kategorii mládeže to byl 3.ročník, kde zvítězila a držitelem Putovního poháru do doby konání dalšího ročníku, se stala Monika Martincová. Na druhém místě se umístila Anna Švandová, na 3. místě Ondřej Belza a na 4.místě Diana Zídková.

V kategorii dospělých už byl 4.ročník a vítězem a držitelem Putovního poháru se stal Ing. Anton Remetančík. Druhé místo těsně vybojoval Jiří Martinec, před třetím Petrem Jeřábkem a čtvrtým Vojtěchem Belzou. V kategorii dospělých soutěžilo osm účastníků.

Sponzory turnaje byli starostka města Třebenice a Petr Jeřábek.  

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"


Ve středu 2. listopadu v kapličce občané rozsvítili svíčkou k uctění památky zesnulých.


Sobota 26. listopadu v dopoledních hodinách byla věnována podzimní brigádě. Bylo shrabáno popadané listí, uklízeny prostory pod altánem, uloženy lavičky a úprava popínavých rostlin u treláží podél hřiště. Byly odstraněny křoviny mezi silnici a oplocením zahrady Kofrových.

 Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"


V pondělí 5. prosince jsme společně rozsvítili vánoční stromeček.

Letos z důvodu náledí se čekání na vzácnou návštěvu protáhlo. Ale i přes dlouhé čekání a zimu se nakonec děti i dospěláci MIKULÁŠE, ANDĚLA a dvou ČERTŮ dočkali. Každé dítko i ty odrostlejší od MIKULÁŠE a ANDĚLA, za básničku nebo písničku, obdržely balíček s ovocem a sladkostmi.

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"

 

 

Krátce před štědrovečernou večeři nás pozvali manželé Drašnarovi k společnému zpívání vánočních koled. 


K poslednímu dni roku v Kololeči žije celkem 97 občanů (z toho 27 dětí do 18-ti let). Chatařů a nehlášených k pobytu je 20 občanů. V průběhu roku se z obce odstěhovalo 8 a přistěhovalo 7 občanů, 1 občan zemřel a narodili se 3 děti.