Svet-Stranek.cz
Stránka osadního výboru Kololeč

Kololeč současná - akce a události ze života obce:Stránka je na adrese: kololec.svet-stranek.cz

Kololeč současná - akce a události ze života obce

Na této stránce budou postupně zveřejňovány události ze života obce, které se udály po roce 2008. V době prohlížení stránky jsou zveřejněny 3 předcházející roky.
Další roky zpětně do roku 2008 budou uloženy u sekretáře Osadního výboru.R o k  2 0 1 5 

00,15 hodin Nového roku se sešli občané na Kololečském novoročním ohňostroji. Přitom si navzájem popřáli vše nejlepší do roku 2015.

Video je zveřejněno ve "Videogalerii".

 

V sobotu 14. února se ve sportovní hale konal turnaj ve stolním tenisu, pořádaný Sportovní komisi města Třebenice. Za naší obec se zúčastnili 4hráči.                  V kategorii mládeže se umístili - na 2.místě Jiří Martinec, na 3. Místě Stanislav Švanda a na 6. místě Oldřich Švanda. V kategorii dospělých se Anton Remetančík umístil na 4. místě.

Fotografie jsou zveřejněny na http://gwineth.rajce.idnes.cz/14.2.2015_Turnaj_v_PING_PONGU/

 

V neděli 8. března odpoledne uspořádal Osadní výbor na návsi pod altánem, sousedské posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen. Krásné počasí a už skoro jarní sluníčko vytvářelo příjemnou atmosféru. V úvodu posezení předseda OV poděkoval všem ženám za jejich práci, za vytváření příznivého rodinného zázemí, za jejich aktivní spolupráci při údržbě a zvelebování prostředí v obci. Potom ženy obdaroval kytičkou růží nebo tulipánů. Posezení bylo zpříjemněno občerstvením. Ženy napekly koláče,buchty a jiné pochoutky. K tomu bylo připraveno svařené víno. Posezení se všem líbilo a někteří odcházeli z altánu až ve večerních hodinách.                                                 Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti" a video ve"Videogalerii". Příspěvek v Litoměřickém deníku byl zveřejněn 13.března a na webu ČT 24 "Digináves".

 

NVelikonoční pondělí (6. dubna) se v obci sešli dvě skupinkyhodovníků, kteří navštívili v obci většinu domů a vyšlehali ženy a děvčata zapřednesení nejznámější koledy "Hody, hody doprovody..."

Za to byli obdarování vajíčky a ti starší i skleničkou ostrého.    Ve "Videogalerii" je zveřejněno video.

 

Jarní brigáda se uskutečnila v sobotu 25. dubna. Brigády se zúčastnilo mnoho občanů včetně dětí.Brigáda byla zaměřena na doplnění popínavých rostlin u treláží, nátěr altánu atreláží, u okrasných stromů byly vyměněny poškozené upevňovací kůly a provedeno okopání mís. Dále se opravil vyvrácený kůl treláže u fotbalového hřiště. Za dětským hřištěm byla treláž nastavena o 1 metr do výšky. Rovněž byl proveden úklid a ošetření rostlin v záhonu u kapličky.                                                  Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti"

 

Jarní turnaj ve stolním tenisu se uskutečnil v sobotu 16. května,ale jen pro kategorii mládeže. Protože v tento den odpoledne hrálo reprezentační mužstvo na MS v hokeji v Praze semifinále s Kanadou, byl stanoven náhradní termín pro dospělé na 23. května.

V kategorii mládeže se vítězem stala MonikaMartincová. Na druhém místě se umístil Stanislav Švanda a na třetím místě Petr Švanda. Celkem bylo 7 účastníků.                                 V kategorii dospělých se vítězem turnaje stal Ing. Anton Remetančík. Na druhém místě se umístil Tomáš Jettmar ml. a na třetím místě Jiří Martinec. V této kategorii soutěžilo celkem 7 účastníků.                                                           Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti"

 

V sobotu 6. června se uskutečnil Dětský den. Za pěkného, slunečního počasí si děti pohrály, zasoutěžily a i zatancovaly. Za svoji snahu byly ocenění sladkostmi.  Jejich hry doprovázela hudební skupina manželů Drašnarových výběrem dětských písniček.        Největším překvapením pro děti byl příjezd zásahového vozidla dobrovolných hasičů města Třebenice. Hasiči dovolili dětem prohlídku vozidla i vybavení. Ukázali práci a použití hadic, proudnice a vodního děla k hašení požárů. V horkém dni děti hasiči pokropili. To bylo křiku a veselí.

Na závěr si děti pochutnaly na grilovaném buřtu.

Dětskýden se vydařil - děti, rodiče i organizátoři byli spokojeni.  Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti"

 

5. července se uskutečnila na návsi pod altánem vzpomínka na upálení Jana Husa. Protože v poslední dny teploty vystoupily až na extrémních 35 až 36 stupňů, se občané k posezení sešli až ve večerních hodinách. Pro zpříjemnění bylo připraveno osadním výborem občerstvení.                                               Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti"

 

V sobotu 26. září se uskutečnil Podzimní turnaj ve stolním tenisu o Putovní pohár starostky města Třebenice.                                                                     V kategorii mládeže to byl 2. ročník turnaje, ve kterém zvítězila Monika Martincová. Na druhém místě seumístil Petr Švanda a na třetím Kristýna Barcalová.Celkem bylo 6 účastníků.                              V kategorii dospělých se uskutečnil již 3. ročník. Z celkového počtu 10 účastníků, se vítězem stal Ing. Anton Remetančík. Na druhém a třetímmístě se umístili Petr Jeřábek Jiří Martinec.                Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti"

 

V sobotu 10, října se občané Kololeče sešli na schůzce s Osadním výborem a zástupci Městského úřadu Třebenice - starostkou PaedDr. Martinou Patrovskou a místostarostkou Ing. Evou Hajnou. V úvodu byla zhodnocena činnost OV a výsledky pořádaných společenských akcí a akcí na zvelebení obce od poslední společné schůzky v roce 2012. Paní starostka shrnula činnost OV a aktivitu občanů Kololeče. Na závěr byly zodpovězeny dotazy občanů.                                                             Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti"

 

V neděli 1.listopadu 1. 11. 2015 v kapličce proběhlo uctění památky zesnulých, kde občané mohli zapálit svíčky a vzpomenout na své blízké, kteří již nejsou bohužel mezi námi.

 

Podzimní brigáda se uskutečnila v neděli 29. listopadu, kde jsme společně uklidili spadlé listí, upravili živý plot, uklidili v altánu, minialtánku a uložili lavice. Dále byl uříznut, nainstalován a nazdoben stromeček.

 

Mikulášská nadílka - v sobotu 5. prosince jako každoročně se děti nemohli dočkat, až přijde Mikuláš, Anděl a čerti. Každé dítko dostalo balíček s dobrotami. Než dorazili„Hosté“, tak jsme společně rozsvítili stromeček.                                                              Fotografie jsou zveřejněny na "rajčeti"


Ke konci roku 2015 má obec 95 obyvatel (z toho 26 dětí), kteří obývají 33 domů. Dalších 5 domů vlastní chalupáři. V posledních měsících roku byla zahájena výstavba dalšího domu. V průběhu roku zemřeli 3 spoluobčané a 1 se odstěhoval.


Rok 2016


Rodičům Andree a Petrovi Drašnarovým se dne 3. ledna 2016 narodila dcera Anežka

Narodila se v porodnici Roudnice n. L. v 06,03 hod., váha 3,93 kg a výška 49 cm.

Rodičům gratulujeme a malé Anežce přejeme do nastávajícího života lásku nejbližších.


Sportovní komise města Třebenice pořádala v sobotu 20. února 2016 v místní sportovní hale TURNAJ VE STOLNÍM TENISE. Za Kololeč se turnaje zúčastnili v kategorii mládeže 4 hráči  a dospělých 2 hráči. 

Vítězem turnaje mládeže - chlapců sestal Jiří Martinec, na 4. místě Oldřich Švanda a na 5. Petr Švanda. V kategorii žen obsadila 2. místo Monika Martincová. V kategorii mužů obsadil 7. místo Anton Remetančík a 8. místo Petr Jeřábek.

Fotografie z turnaje jsou uloženy na "rajčeti".


V sobotu 5. března Osadní výbor pozval občany k posezení v souvislosti s oslavou Mezinárodního dne žen. Kytičkou a malým dárkem poděkoval ženám - matkám, manželkám, babičkám a prababičkám za jejich přínos v rodinném životě, za aktivní zapojení při zvelebování obce. Za pravidelné přispění domácími dobrotami při různých společenských akcích.

I přes zimní počasí jsme chviličku v družném hovoru poseděli pod altánem, při konzumaci dobrot a"svařáku". 

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti" 


První sekání trávy na návsi v letošním roce se uskutečnilo v polovině měsíce dubna. 

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"


V sobotu 23. dubna se konala Jarní brigáda.

Před samotnou brigádou byly posekány travnaté prostory. Na brigádě proběhl úklid v altánu a přilehlého okolí.Byla vytrhána tráva okolo stromů, kapličky i u treláží. Proběhlo zastřižení a vytvarování stromů a keřů, byla provedena oprava kůlů u stromů. Brigády se zúčastnilo 25 občanů včetně dětí.

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"


Krásný sluneční den provázel v sobotu 21. května Jarní turnaj ve stolním tenisu.

V kategorii mládeže se zúčastnilo 7 účastníků. Vítězem turnaje se stala Monika Martincová, druhé místo získala Anna Švandová a třetí místo Diana Hovorková.

V kategorii dospělých se do turnaje zapojilo 6 účastníků.  Při značné vyrovnanosti hráčů, se vítězem stal Petr Jeřábek. Na druhém místě se umístil Jiří Martinec a na třetím Tomáš Jettmar ml.

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"


V sobotu 28. května 2016 se na návsi uskutečnil dětský den společně s večerním posezením pro dospělé. Pro děti bylo připraveno 7 disciplín. Po absolvování všech disciplín na děti čekalo překvapení. Svezení na motorkách a ukázka hasičské techniky SDH Třebenice. Následně se pokračovalo posezením pro dospělé pod altánem.

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"


Posezení pod altánem k vzpomínce Jana Husa v úterý 5. července. 

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"Turnaj ve stolním tenisu o Putovní pohár starostky města Třebenice se uskutečnil v neděli 25. září. 

V kategorii mládeže to byl 3.ročník, kde zvítězila a držitelem Putovního poháru do doby konání dalšího ročníku, se stala Monika Martincová. Na druhém místě se umístila Anna Švandová, na 3. místě Ondřej Belza a na 4.místě Diana Zídková.

V kategorii dospělých už byl 4.ročník a vítězem a držitelem Putovního poháru se stal Ing. Anton Remetančík. Druhé místo těsně vybojoval Jiří Martinec, před třetím Petrem Jeřábkem a čtvrtým Vojtěchem Belzou. V kategorii dospělých soutěžilo osm účastníků.

Sponzory turnaje byli starostka města Třebenice a Petr Jeřábek.  

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"


Ve středu 2. listopadu v kapličce občané rozsvítili svíčkou k uctění památky zesnulých.


Sobota 26. listopadu v dopoledních hodinách byla věnována podzimní brigádě. Bylo shrabáno popadané listí, uklízeny prostory pod altánem, uloženy lavičky a úprava popínavých rostlin u treláží podél hřiště. Byly odstraněny křoviny mezi silnici a oplocením zahrady Kofrových.

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"


V pondělí 5. prosince jsme společně rozsvítili vánoční stromeček.

Letos z důvodu náledí se čekání na vzácnou návštěvu protáhlo. Ale i přes dlouhé čekání a zimu se nakonec děti i dospěláci MIKULÁŠE, ANDĚLA a dvou ČERTŮ dočkali. Každé dítko i ty odrostlejší od MIKULÁŠE a ANDĚLA, za básničku nebo písničku, obdržely balíček s ovocem a sladkostmi.

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"

 

Krátce před štědrovečernou večeři nás pozvali manželé Drašnarovi k společnému zpívání vánočních koled. 


K poslednímu dni roku v Kololeči žije celkem 97 občanů (z toho 27 dětí do 18-ti let). Chatařů a nehlášených k pobytu je 20 občanů. V průběhu roku se z obce odstěhovalo 8 a přistěhovalo 7 občanů, 1 občan zemřel a narodili se 3 děti.


Rok  2017


1.ledna2017seobčanéKololeče setkali na začátku naší obce k novoročnímu ohňostroji, který zabezpečil Petr Filous. Zároveň si všichni přítomní popřáli vše nejlepší do nového roku.


Několikfotografií o letošníziměvKololeči představil PetrJeřábek.  

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti".


Sportovní komise města Třebenice pořádala v neděli 19. února 2017 turnajvestolnímtenisu.Za naši obec se turnaje zúčastnili 2 hráči v kategorii dospělých a 2 v kategorii mládeže. Umístění:

- mládežkluci   1. místo JiříMartinec

- mládežholky  3. místo MonikaMartincová

- dospělímuži   7. místo  Anton Remetančík

                       12.místo Petr Jeřábek                     Fotografie jsou uloženy na rajčeti


Oslavy Mezinárodníhodnežen v obci se uskutečnily 8. března. Osadní výbor kytičkou karafiátů a bonbonierou Merci ženám poděkoval za vše co pro rodiny a život v obci vytvářejí.


V zimním vydání zpravodaje Českého granátu 2017 byl zveřejněn článek "OpestréaktivitěobčanůvKololeči"od Ing. Antona Remetančíka.

Článek jemožno shlédnout v Českém granátu.


Jarní brigáda se uskutečnila v sobotu 8. dubna od 09,00 h.
Brigáda byla zaměřena na úklid zatravněných ploch a prostor altánu, úpravu vysazených rostlin v okolí kapličky, prořezání popínavých keřů na treláží u dětského hřiště a natření treláže okolo kapličky.

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"


Pro hledače "kešek" připravil OV menší dárek - známku.


Jarníturnajvestolnímtenisu se konal v sobotu 20. května. V dopoledních hodinách se konal turnaj mládeže ve kterém zvítězila MonikaMARTINCOVÁ,

Odpoledne nastoupili dospělí a někteří z řad mládeže. Vítězem se stal VojtěchBelza, na druhém a třetím místě se umístili Jiří Martinec a Anton Remetančík.

Fotografiejsou uloženy na "rajčeti"


Dendětí

V sobotu 3. června se kolem 14 hodiny na návsi v Kololeči začaly hemžit děti a jejich rodiče,prarodiče, prababičky, pradědové, tety a strýcové. Všichni jsme se sešli na tradičním místě pod pergolou k oslavě Mezinárodního dne dětí. Nejprve si naši nejmenší zasoutěžily v házení míčků do koše, házení kroužků a lovení rybiček. Poté jsme shlédli demonstraci první pomoci odzkušených zdravotníků paní Preissové a všichni odvážlivci nejen z řad dětí měli možnost vyzkoušet si nepřímou masáž srdce a zdravotní pomůcky k první pomoci. Za zvuku houkaček následně dorazili dobrovolní hasiči z Třebenic.Zatímco připravovali pěnu,děti detailně prozkoumali bájné červené auto s majáky a poté k velké radosti rodičů naskákali do hromady bublin,v nichž se důkladně vyřádili. Ale to zdaleka nebyl konec radovánek –následovalo losování plyšáků, tradiční a velmi oblíbený slalom na kolech a všem o kola má a nakonec řádění v nafukovacím hradě. Tou dobou už bylo děti těžké rozeznat, neboť se za pomoci šikovné kreslířky, paní Krátké, změnily v kočičky a mývaly, motýlky a hrdiny… Spousta sladkostí a hudba od Péťi Drašnara samozřejmě nemohla chybět. Hlad zahnaly párky v rohlíku, žízeň malinovka. Se soumrakem děti odcházeli do hajan a dospělí pokračovali v sousedském setkání nad gulášem a soudkem lahodného moku.

Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili – zejména panu Růžičkovi za darování masa na guláš, panu Diessnerovi za uvaření guláše a věnování soudku malinovky a paní Pelikánové za věnování plyšáků.

Fotografiejsou uloženy na "rajčeti"


Úspěšnárealizacenevzhlednéhoprostoru na okraji Kololeče u domu č.27.

Na dubnové schůzi OV byl vznesen návrh na zvelebení nevzhledného prostoru u domu č.p. 27.Po dohodě s úřadem Třebenice o postupu prací, zajištění zeminy, keřů a firmy,která záhon osází, se dal pan Jaroš. Bagrem vytahal kořeny od keřů z náletu.Pak se do díla zapojili p. Hacmac a Barcal. Vystavěli a opravili kamennou zídku. Po navezení zeminy pomohli při rozhrnování p. Kofr, Barcal, Švanda Stanislav.Nakonec přivezla a vysadila firma TORBA z Libochovic keře. A tak máme další kousek naší obce hezčí.

Posezení 5.červencek vzpomíncenaJanaHusa

Fotografiejsouuloženyna "rajčeti"


RadostnázprávaonarozenínovéhoobčanaKololeče-dne 24. 7. 2017 se narodil rodičům Lence a Robertovi Fuksovým syn BenediktFuksa.

Přejememudodalšíchletživotahodněštěstí,pevnézdraví, lásku rodičů a dalších nejbližších příbuzných. 


Podzimníturnajve stolním tenisu o Pohár starostky města Třebenice 

sekonalv sobotu 23.září.

Vkategorii mládeže to byl již 4. ročník a vítězem se stala MonikaMARTINCOVÁ azůstává potřetí držitelem putovního poháru.

Vkategorii dospělých se konal 5.ročník a vítězem se stal JiříMARTINEC, kterýnavázal na své vítězství v druhém ročníku a stává se držitelem putovního poháru podruhé.

Ceny pro účastníky turnaje poskytla i firma SPORTSPIN.CZ z Prahy, která nabízí nejširší sortiment potřeb na stolní tenis. Děkujeme za sponzoring.

Fotografiejsou uloženy na"rajčeti


Podzimní brigáda bylasvolána na sobotu 11. listopadu. Na návsi bylo shrabáno listí pod lípou abřízou, vymeteno listí v altánu, a na zatravněných plochách pomoci sekačeksebráno rozfoukané listí. Byl proveden úklid v prostoru přístřešku s kontejneryna odpad. U treláží byly odstraněny přerostlé částí popínavých rostlin.

 

Fotografiejsou uloženy na "rajčeti


Žádné dítě nechybí – návštěvaMikuláše aspol. dopadla dobře

5. 12.v předvečer svátku Sv. Mikuláše navštívila naší osadu podivná čtveřice.Nejprve se v zatáčce objevili Mikuláš s andělem, které přivítalakololečská drobotina bujarým jásotem. Za nimi se ovšem objevila dvě strašidelnáčertiska s velikým pytlem, takže se rázem rozhostilo podvečerní návsínapjaté ticho a napětí bylo tak hmatatelné, že by se snad dalo krájet. Zatímcosi Mikuláš s andělem vyvolávali děcka, kterým za básničku věnovalitaštičku s ovocem a dobrotami, čertiska procházela kolem, chřestilařetězy, hrozila pytli a strašila děti. Ty se ale bát nemusely, neboť v Kololečipřece žádná zlobidla nejsou.

Čertinakonec odtáhlis prázdnými pytli, což znamená, že nám žádné drobátko dopekla neodnesli (a s většími dareby se zřejmě nechtěli tahat). Snad příštínávštěva za rok dopadne stejně úspěšně. Atmosféra se rázem uvolnila, děti zasevesele pobíhaly kolem pergoly, dospělí se zahřáli svařákem a vyměnili párslov – každé sousedské setkání je tak příjemné, ale příležitostí bohuželv dnešní uspěchané době moc není, takže se musejí náležitě využít!

Nakonec sevšichni pomalu přesunuli ke stromečku, který jsme si sice na druhý pokus, alezato s tradičním odpočítáváním slavnostně rozsvítili. Vánoce se blíží,osada je ozdobená barevnými světýlky a všichni už se těšíme na klidné chvílestrávené v kruhu blízkých…

Děkujeme všem,kteří dorazili, a těšíme sena další sousedské setkání.

Fotografie jsou uloženy na "rajčeti"K poslednímu dni roku v Kololeči žije celkem 94 občanů (z toho 27 dětí do 18-ti let).Chatařů a nehlášených k pobytu je 19 občanů. V průběhu roku se z obce odstěhovali 2 občané. Počet domů s číslem popisným 39 a 1 dům ve výstavbě.