Svet-Stranek.cz
Stránka osadního výboru Kololeč

Spolupráce s Nadaci VIA:Stránka je na adrese: kololec.svet-stranek.cz

Spolupráce s Nadaci VIA

Články o spolupráci jsou uvedeny v časopisu "ČESKÝ GRANÁT" :
Spolupráce s Nadaci VIA

Nadace VIA je soukromá nezávislá česká nadace, která vznikla v roce 1997. Je to grantově operační nadace a pomáha jak prostřednictvím grantů, tak i promyšlenou nabídkou know-how ve formě konzultací, koučinku či vzdělávání.
Oblasti poskytované podpory se dělí do tří základních pilířů - Podpora místních iniciativ, Rozvoj neziskových organizací a Rozvoj filantropie.

Nadace VIA v oblasti Podpora místních iniciativ pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí. Podporuje spontánní aktivity lidí, jež obohacují dění v místech, kde žijí. Ať už se jedná o pomoc bližnímu, obnovu zanedbané návsi, nebo zapomenutých tradic či vyčištění potoka. Jedno mají totiž tyto projekty společné – reagují na aktuální potřeby a příležitosti místní komunity a jsou postaveny na zájmu a zapojení neziskových organizací, obyvatel i místních samospráv.

Podpořené projekty v roce 2009 v oblasti Podpora místních iniciativ financované Nadací Ceské spořitelny    
Kololeč

Organizace: Město Třebenice
Město: Třebenice
Kraj: Ústecký kraj
Město Třebenice spravuje na svém katastru celkem 8 místních částí, z nichž nejaktivnější je Kololeč. Místostarostka Třebenic  PaedDr.MartinaPatrovská chcepodpořitnověvzniklý osadní výbor v Kololeči, a proto s nimi sepsalažádost do programu „Místo, kde žijeme“, na úpravu Kololečské návsi.

Výsledkem projektu má být nejen upravené místo pro setkávání místních i chalupářů, ale i upevnění vztahů mezi občany, jejich motivace k dalším podobným projektům a tým sehraných lidí, který už ví, jak na to.

Zde si můžete otevřít stránky Nadace VIA   a stránky Nadace České spořitelny

Sled události od vzniku myšlenky účasti v programu VIA:
 • sepsání žádosti na MěÚ v září 2009
 • schůzka na MěÚ se zástupci Nadace VIA, prohlídka návsi, zhotovení fotodokumentace nadací (26. 10. 2009)
 • dne 12. 11. 2009 proběhlo výběrové řízení z 35 obcí celé ČR, bylo vybráno 5 obcí a mezi nimi i Kololeč
 • byly provedeny 3 pracovní schůzky OVK s konzultantkou Nadace VIA  (25. 11., 2. a 8. 12. 2009)
 • ve dnech 2. - 6. 1. 2010 byly občany Kololeče vyplněny dotazníky k realizaci úpravy návsi a následně OVK vyhodnoceny
 • 10. 1. 2010 byl proveden výběr architekta za OVK L. Veselou, J. Najnarem a P.Kofrovou. Ve výběru uspěli Ing. Arch. Klápšťová Eva a Ing. Arch. Klápště Petr.  
 • pracovní jednání OVK s konzultantkou Nadace VIA a architektkou (20. 1. 2010)
 • První plánovací setkání se uskutečnilo 30. 1. 2010 (viz článek v Aktualitách)
 • Druhé plánovací setkání se uskutečnilo 6. 3. 2010

 • Přehled aktivní účasti občanů (dospělých i dětí) na realizaci projektu

 • První přípravní práce dne 27. 3. 2010 byly zaměřeny na přípravu zahájení projektu
 • První brigádu zahájili děti 24. 4. 2010 pod příznačným názvem „Minibrigáda“
 • Po ní následovala „První velká společná brigáda“ dne 22. 5. 2010
 • Dne 3. 6. 2010 byla provedena výsadba nových stromů
 • 12. a 19. 6. následovala „Pánské brigáda“ 1. a 2. částí
 • Druhá velká společná brigáda“ se uskutečnila 10. 7. 2010
 • 31. 7. a 3. 8. 2010 se uskutečnila „Střešní brigáda 1. a 2. částí
 • Dne 5. 8. 2010 byly provedeny „Dokončovací práce“
 • Předposlední akcí byla „ Kamenná a dlažební brigáda dne 27. 8. 2010
 • Brigáda k zabudování herních prvků na dětské hřiště dne 28. 8. 2010 byla poslední
 • Dne 2.10.2010 jsme slavnostně předali Nadaci VIA a Nadaci České spořitelny naší novou náves


Vyhodnocenínaší práce na projektu bylo provedeno Nadaci VIA. Do 6.1.2011 bylo nutné předat k prostudování vypracovanou případovou studii, jak projekt probíhal od začátku do konce, společně s dalšími čtyřmi obcemi, které se projektu také zúčastnily. Dne 4.2.2011se paní starostka PaedDr. Martina Patrovská spolu se zástupci Osadního výboru ing. Jindřichem Najnarem a Lenkou Veselou zúčastnili v Praze prezentace případové studie. Konkurence byla opravdu veliká, každý si dal velkou práci ukázat ostatním, codokázali. Komise vybírala z pěti projektů ten NEJ a ohodnotila ho částkou ve výši 50 000,- Kč. V této vyrovnané konkurenci jsme se umístili na překrásném druhém místě.I když jsme s naší studii nevyhráli, máme se čím pochlubit. Tím co jsme nelehkou prací v uplynulém roce dokázali – vyhráli jsme sami nad sebou. Máme krásnou obec, ve které se výrazně zlepšily sousedské vztahy, které v mnohých případech přerostly ve vztahy přátelské.

Na závěr malá rekapitulace 
ukončeného projektu „Náves prosetkání – Kololeč“:

Nyní trošku čísel: obec má 38 čísel popisných a 94 občanů včetně dětí a chalupářů. Bylo odpracováno 49 brigádnických dnů. 7 společných brigád, kde bylo odpracováno 1 199 hodin a účast se pohybovala mezi 21–35% z celkového počtu občanů. Na 39 přípravných brigádách bylo odpracováno 714 hodin. Celkově bylo občany zdarma ve svém volném čase mnohdy i o dovolené odpracováno 1 913 hodin, které jsme finančně vyčíslili na částku 105 215,- Kč (55,- Kč/hod). Do počtu hodin nebyly započítané schůzky OV, na kterých se plánovalo, jednalo s projektantkou, konzultantkou, s městem, zajišťovali se sponzoři, tiskly se pozvánky a roznášely se před každou brigádou, zajišťovaly se dvě plánovací setkání, a připravovalo se občerstvení s hlavním podílem místních žen.
Projekt jsme zrealizovali svépomocí, kde se uplatnila ochota, znalost, zkušenost a nápaditost místních občanů. Firmou jsme si nechali vysadit stromovou alej. Velice nám jak finančně tak i s prací pomohla stavební firma Renesance Třebenice, která nám zakoupila obrubníky, provedla výřez silnice na trvalkový záhon, odvezla suť, srovnala technikou prostor pod altánem a okolo kapličky. Na tři dny nám firma zapůjčila pracovníka na položení dlažby v altánu, na které se také podíleli občané. Za zmínku stojí darované čedičové kameny k cestě okolo kapličky firmou Autodoprava Paatz, Vchynice.
Ačkoli byl v říjnu projekt předán, je před námi pro letošní rok ještě spousta práce: zabednění štítu altánu, nákup a vysázení rostlin, výstavba minialtánku na PET lahve, dovybavení altánu, výroba laviček, instalace ruských kuželek, vysazení zbylých stromů do aleje. Věříme, že jako v loňském roce, tak i v tom letošním se s chutí zapojí všichni dobrovolníci.
Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem sponzorům a partnerům, kteří se zúčastnili tohoto projektu. Ale hlavně bychom chtěli poděkovat všem místním občanům, kteří se dobrovolně ve svém volném čase a s nadšením zapojili do zlepšení vzhledu návsi. Bez tohoto odhodlání bychom to, co jsme uskutečnili a postavili v rámci finančních prostředků, nikdy za rok neudělali. 

DĚKUJEME.

Nově vybudovaná náves se již plně využívá na společenské akce. V říjnu proběhl nultý ročník  turnaje ve stolním tenisu děti a dospělých, v listopadu jsme v kapličce uctili Památku zesnulých, v prosinci do altánu zavítal Mikuláš, Anděl a Čert, na Silvestra po půlnoci jsme si připili a podívali se na překrásný ohňostroj. 

Mediální odezvy o úspěchu Kololeče  v 7.ročníku grantového programu Podpora místních iniciativ:
návštěvníků stránky
celkem58 555
tento týden5
dnes5